Gia phả tộc NguyễnNguyễn Trần Nhật Khang ♂
tên gọi (Bill)
ngày sanh dd-mm-2016
3 tuổi (4) Bính Thân
cha Nguyễn Nhật Minh ♂
35 tuổi (37)
mẹ Trần thị Kim Nga ♀
35 tuổi (36)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Trần Phương Nghi (Mi Su) 9 tuổi (11)