Gia phả tộc NguyễnNguyễn Ngọc Song Hàn ♂
tên gọi (Tom)
ngày sanh dd-mm-2016
3 tuổi (4) Bính Thân
cha Nguyễn Ngọc Sến ♂
26 tuổi (28)
mẹ Trần thị Ngân ♀
26 tuổi (28)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên