Gia phả tộc NguyễnNguyễn Trường Vũ ♂
ngày sanh dd-mm-2016
3 tuổi (4) Bính Thân
nơi sanh Thủ Dầu Một, Bình Dương
cha Nguyễn Trường Phúc ♂
39 tuổi (40)
mẹ Nguyễn Thị Kim Huỳnh ♀
33 tuổi (35)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Trường Thịnh ♂ (9 tháng tuổi)