Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Bích Thảo ♀
tên gọi (Suri)
ngày sanh dd-mm-2016
3 tuổi (4) Bính Thân
cha Nguyễn Minh Thuận ♂
25 tuổi (27)
mẹ Nguyễn thị Ngọc Huyền ♀
23 tuổi (24)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên