Gia phả tộc NguyễnNguyễn Phi Hùng ♂
ngày sanh dd-mm-1993
25 tuổi (27) Quý Dậu
cha Nguyễn văn Cơ ♂
60 tuổi (55)
mẹ Võ thị Mai ♀
49 tuổi (50)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Trang ♀ 20 tuổi (21)