Gia phả tộc NguyễnNguyễn Huy Vũ ♂
ngày sanh dd-mm-2015
4 tuổi (5) Ất Mùi
cha Nguyễn Thiện Huy ♂
32 tuổi (33)
mẹ Nguyễn thị Xuân Thảo ♀
31 tuổi (32)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên