Gia phả tộc NguyễnTrần Giỡn ♂ ch (rể)
ngày sanh 1941 - 1963
thọ 23 tuổi
ngày giỗ 25-12 AL

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
Nguyễn thị Tài ♀ 79 tuổi (80) Canh Thìn
quan hệ: cưới

con
1. Trần thị Hải ♀51 tuổi (56)