Gia phả tộc NguyễnTrần thị Hải ♀
ngày sanh dd-mm-1967
52 tuổi (56) Giáp Thìn
cha Trần Giỡn ♂ ch
thọ 23 tuổi
mẹ Nguyễn thị Tài ♀
79 tuổi (80)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em khác cha
2. Lê Vuông ♂
3. Lê văn Mẫu ♂ 46 tuổi (49)
4. Lê Cẩm ♂
5. Lê thị Vân ♀
6. Lê Khiếu ♂