Gia phả tộc NguyễnLê Điền ♂ ch (rể)
tên gọi (Bằng)
ngày sanh 1934 - 2012
thọ 79 tuổi
ngày giỗ 14-02 AL

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
Nguyễn thị Tài ♀ 79 tuổi (80) Canh Thìn
quan hệ: cưới

con
2. Lê Vuông ♂
3. Lê văn Mẫu ♂46 tuổi (49)
4. Lê Cẩm ♂
5. Lê thị Vân ♀
6. Lê Khiếu ♂