Gia phả tộc NguyễnLê văn Mẫu ♂
ngày sanh dd-mm-1973
46 tuổi (49) Tân Hợi
cha Lê Điền ♂ ch
(Bằng) thọ 79 tuổi
mẹ Nguyễn thị Tài ♀
79 tuổi (80)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Lê Vuông ♂
4. Lê Cẩm ♂
5. Lê thị Vân ♀
6. Lê Khiếu ♂

vợ 1
Nguyễn thị Xuân Ái ♀
40 tuổi (41) Kỷ Mùi

quan hệ cưới
 
con
1. Lê Nguyễn Phúc Uyên ♀14 tuổi (16)
2. Lê Nguyễn Phúc Tín ♂12 tuổi (14)