Gia phả tộc NguyễnLê Nguyễn Phúc Uyên ♀
ngày sanh dd-mm-2004
14 tuổi (16) Giáp Thân
cha Lê văn Mẫu ♂
46 tuổi (49)
mẹ Nguyễn thị Xuân Ái ♀
40 tuổi (41)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Lê Nguyễn Phúc Tín ♂ 12 tuổi (14)