Gia phả tộc NguyễnLê Nguyễn Phúc Tín ♂
ngày sanh dd-mm-2006
12 tuổi (14) Bính Tuất
cha Lê văn Mẫu ♂
46 tuổi (49)
mẹ Nguyễn thị Xuân Ái ♀
40 tuổi (41)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Lê Nguyễn Phúc Uyên ♀ 14 tuổi (16)