Gia phả tộc NguyễnVõ Thảo Vy ♀
ngày sanh dd-mm-2016
2 tuổi (4) Bính Thân
cha Võ Thanh Tặng ♂
38 tuổi (39)
mẹ Lê thị Thuỳ Trang ♀
32 tuổi (33)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Võ Minh Thư ♀ 8 tuổi (9)