Gia phả tộc NguyễnPhạm On ♂
ngày sanh dd-mm-1962
57 tuổi (58) Nhâm Dần
cha Phạm văn Ái ♂ ch
(2 Thoảng) thọ 22 tuổi
mẹ Nguyễn thị Bảy ♀
74 tuổi (75)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên