Gia phả tộc NguyễnVõ thị Bảo Ngọc ♀
ngày sanh dd-mm-2015
3 tuổi (5) Ất Mùi
cha Võ ... ♂
mẹ Điểu thị Đào ♀
39 tuổi (40)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên