Gia phả tộc NguyễnNguyễn Đặng Gia Hân ♀
tên gọi (Mi Ca)
ngày sanh dd-mm-2017
2 tuổi (3) Đinh Dậu
cha Nguyễn Văn Thông ♂
30 tuổi (31)
mẹ Đặng thị Ly ♀
29 tuổi (31)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên