Gia phả tộc NguyễnTrần Thế Tâm ♂
ngày sanh dd-mm-2010
8 tuổi (10) Canh Dần
cha Trần Thế Linh ♂
38 tuổi (40)
mẹ Nguyễn Đỗ Phương Anh ♀
35 tuổi (37)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên