Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Liễu Vy ♀
ngày sanh dd-mm-1993
25 tuổi (27) Quý Dậu
cha Nguyễn Lương ♂
49 tuổi (51)
mẹ Đỗ thị Thắng ♀
46 tuổi (48)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Diễm Châu ♀ 23 tuổi (25)
3. Nguyễn Đỗ Anh Quốc ♂ 8 tuổi (10)