Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Diễm Châu ♀
ngày sanh dd-mm-1995
23 tuổi (25) Ất Hợi
cha Nguyễn Lương ♂
49 tuổi (51)
mẹ Đỗ thị Thắng ♀
46 tuổi (48)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Liễu Vy ♀ 25 tuổi (27)
3. Nguyễn Đỗ Anh Quốc ♂ 8 tuổi (10)