Gia phả tộc NguyễnNguyễn Trương Minh Nhật ♂
tên gọi (Bo)
ngày sanh dd-mm-2015
4 tuổi (5) Ất Mùi
cha Nguyễn Song Toàn ♂
32 tuổi (33)
mẹ Trương thị Mơ ♀
27 tuổi (29)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên