Gia phả tộc NguyễnTrần văn Lồng ♂ ch (rể)
ngày sanh 1954 - 1990
thọ 37 tuổi
ngày giỗ 08-04 AL

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
Nguyễn thị Lan ♀ ch thọ 26 tuổi
quan hệ: cưới

con
1. Trần thị Kiều ♀41 tuổi (42)
2. Trần thị Kiều Diệp ♀39 tuổi (40)