Gia phả tộc Nguyễn



Nguyễn thị Tám ♀
ngày sanh dd-mm-1964
55 tuổi (56) Giáp Thìn
cha Nguyễn Công Chính ♂ ch
(Bông)
mẹ ch
(ANNA)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên

chồng 1
Nguyễn ..... (Dượng 8)

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Huyền ♀31 tuổi (32)