Gia phả tộc NguyễnTrần Gia Huy ♂
tên gọi (Wings)
ngày sanh dd-mm-2018
1 tuổi (2) Mậu Tuất
cha Trần Thanh Tân ♂
36 tuổi (37)
mẹ Nguyễn thị Vân ♀
31 tuổi (32)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Trần Gia Hào ♂ 5 tuổi (2020)