Gia phả tộc NguyễnNguyễn Đăng Khôi ♂
tên gọi (Number Two)
ngày sanh dd-mm-2017
2 tuổi (3) Đinh Dậu
cha Nguyễn Văn Thịnh ♂
35 tuổi (37)
mẹ Mai Thị Phương Duyên ♀
32 tuổi (33)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Đăng Khoa (Number One) 3 tuổi (5)