Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thị Hiệp ♀
ngày sanh dd-mm-1972
46 tuổi (48) Nhâm Tý
nơi sanh Chơn Thành, Bình Phước
cha Nguyễn Văn Long ♂ ch
(Ánh-Hồng) thọ 73 tuổi
mẹ Nguyễn Thị Biền ♀
81 tuổi (83)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Văn Nhãn ♂ 60 tuổi (62)
2. Nguyễn văn Nhĩ ♂ 57 tuổi (59)
3. Nguyễn Thị Tâm ♀ 55 tuổi (56)
4. Nguyễn Thị Tuyết ♀ 52 tuổi (54)
5. Nguyễn Văn Thành ♂ 50 tuổi (51)
7. Nguyễn Thị Tình ♀ 45 tuổi (46)
8. Nguyễn văn Nghĩa ♂ 42 tuổi (44)

anh chị em khác mẹ
9. Nguyễn Văn Thịnh ♂ 35 tuổi (37)
10. Nguyễn Văn Thông ♂ 30 tuổi (31)

chồng 1
Trương Quốc Kiệt ♂
46 tuổi (48) Nhâm Tý

quan hệ ly hôn
 
con
1. Trương Thế Hào ♂21 tuổi (23)
2. Trương Thế Vy ♀15 tuổi (16)