Gia phả tộc NguyễnNguyễn Trần Bảo Ngọc ♀
ngày sanh dd-mm-2018
(10 tháng tuổi) Mậu Tuất
cha Nguyễn Ngọc Lõi ♂
31 tuổi (32)
mẹ Trần thị Kim Cương ♀
23 tuổi (25)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên