Gia phả tộc NguyễnNguyễn Trường Thịnh ♂
ngày sanh dd-mm-2018
(9 tháng tuổi) Mậu Tuất
nơi sanh Thủ Dầu Một, Bình Dương
cha Nguyễn Trường Phúc ♂
39 tuổi (40)
mẹ Nguyễn Thị Kim Huỳnh ♀
33 tuổi (35)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Trường Vũ ♂ 3 tuổi (4)