Gia phả tộc NguyễnLê Minh Khang ♂
ngày sanh dd-mm-2017
1 tuổi (3) Đinh Dậu
cha Lê văn Cảnh ♂
38 tuổi (40)
mẹ Nguyễn Thị Thanh Diệu ♀
33 tuổi (35)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Lê Nguyễn Bảo Trinh ♀ 7 tuổi (9)