Gia phả tộc NguyễnNguyễn Khánh Huyền ♀
ngày sanh dd-mm-2012
7 tuổi (8) Nhâm Thìn
cha Nguyễn Minh Thắng ♂
27 tuổi (29)
mẹ Hồ thị Thúy Điệp ♀
33 tuổi (34)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Mỹ Duyên ♀ 4 tuổi (6)