Gia phả tộc NguyễnNguyễn Mỹ Duyên ♀
ngày sanh dd-mm-2014
4 tuổi (6) Giáp Ngọ
cha Nguyễn Minh Thắng ♂
27 tuổi (29)
mẹ Hồ thị Thúy Điệp ♀
33 tuổi (34)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Khánh Huyền ♀ 7 tuổi (8)