Gia phả tộc NguyễnHuỳnh Gia Phúc ♂
tên gọi (Guu)
ngày sanh dd-mm-2018
1 tuổi (2) Mậu Tuất
cha Huỳnh Công Danh ♂
(Tí) 29 tuổi (30)
mẹ Huỳnh thị Tuyết Trinh ♀
25 tuổi (26)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên