Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thị Tình ♀
ngày sanh dd-mm-1974
45 tuổi (46) Giáp Dần
nơi sanh Chơn Thành, Bình Phước
cha Nguyễn Văn Long ♂ ch
(Ánh-Hồng) thọ 73 tuổi
mẹ Nguyễn Thị Biền ♀
81 tuổi (83)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Văn Nhãn ♂ 60 tuổi (62)
2. Nguyễn văn Nhĩ ♂ 57 tuổi (59)
3. Nguyễn Thị Tâm ♀ 55 tuổi (56)
4. Nguyễn Thị Tuyết ♀ 52 tuổi (54)
5. Nguyễn Văn Thành ♂ 50 tuổi (51)
6. Nguyễn Thị Hiệp ♀ 46 tuổi (48)
8. Nguyễn văn Nghĩa ♂ 42 tuổi (44)

anh chị em khác mẹ
9. Nguyễn Văn Thịnh ♂ 35 tuổi (37)
10. Nguyễn Văn Thông ♂ 30 tuổi (31)

chồng 1
Nguyễn Ngô Quý Tuấn ♂
45 tuổi (47) Quý Sửu

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Davis (Đăng Khoa)15 tuổi (16)
2. Nguyễn Christina (Anh Thy - Tina)12 tuổi (14)