Gia phả tộc NguyễnBùi Kiều ♂
ngày sanh dd-mm-1961
57 tuổi (59) Tân Sửu
cha Bùi Liền ♂ ch
mẹ Nguyễn thị Nà ♀
82 tuổi (83)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Bùi Được ♂ 51 tuổi (52)