Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Nghĩa ♂
ngày sanh dd-mm-1977
42 tuổi (44) Bính Thìn
nơi sanh Chơn Thành, Bình Phước
cha Nguyễn Văn Long ♂ ch
(Ánh-Hồng) thọ 73 tuổi
mẹ Nguyễn Thị Biền ♀
81 tuổi (83)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Văn Nhãn ♂ 60 tuổi (62)
2. Nguyễn văn Nhĩ ♂ 57 tuổi (59)
3. Nguyễn Thị Tâm ♀ 55 tuổi (56)
4. Nguyễn Thị Tuyết ♀ 52 tuổi (54)
5. Nguyễn Văn Thành ♂ 50 tuổi (51)
6. Nguyễn Thị Hiệp ♀ 46 tuổi (48)
7. Nguyễn Thị Tình ♀ 45 tuổi (46)

anh chị em khác mẹ
9. Nguyễn Văn Thịnh ♂ 35 tuổi (37)
10. Nguyễn Văn Thông ♂ 30 tuổi (31)

vợ 1
Lê thị Thuý Hằng ♀
43 tuổi (45) Ất Mẹo

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Tuấn Khải ♂13 tuổi (15)
2. Nguyễn Quỳnh Anh ♀10 tuổi (12)