Gia phả tộc NguyễnNguyễn Văn Thịnh ♂
ngày sanh dd-mm-1984
35 tuổi (37) Quý Hợi
nơi sanh Chơn Thành, Bình Phước
cha Nguyễn Văn Long ♂ ch
(Ánh-Hồng) thọ 73 tuổi
mẹ Lê Thị Thu Nguyệt ♀
64 tuổi (66)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
10. Nguyễn Văn Thông ♂ 30 tuổi (31)

anh chị em khác mẹ
1. Nguyễn Văn Nhãn ♂ 60 tuổi (62)
2. Nguyễn văn Nhĩ ♂ 57 tuổi (59)
3. Nguyễn Thị Tâm ♀ 55 tuổi (56)
4. Nguyễn Thị Tuyết ♀ 52 tuổi (54)
5. Nguyễn Văn Thành ♂ 50 tuổi (51)
6. Nguyễn Thị Hiệp ♀ 47 tuổi (48)
7. Nguyễn Thị Tình ♀ 45 tuổi (46)
8. Nguyễn văn Nghĩa ♂ 42 tuổi (44)

vợ 1
Mai Thị Phương Duyên ♀
32 tuổi (33) Đinh Mẹo

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Đăng Khoa (Number One)3 tuổi (5)
2. Nguyễn Đăng Khôi (Number Two)2 tuổi (3)