Gia phả tộc NguyễnNguyễn Văn Thông ♂
ngày sanh dd-mm-1989
30 tuổi (31) Kỷ Tỵ
nơi sanh TP.HCM
cha Nguyễn Văn Long ♂ ch
(Ánh-Hồng) thọ 73 tuổi
mẹ Lê Thị Thu Nguyệt ♀
65 tuổi (66)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
9. Nguyễn Văn Thịnh ♂ 35 tuổi (37)

anh chị em khác mẹ
1. Nguyễn Văn Nhãn ♂ 60 tuổi (62)
2. Nguyễn văn Nhĩ ♂ 57 tuổi (59)
3. Nguyễn Thị Tâm ♀ 55 tuổi (56)
4. Nguyễn Thị Tuyết ♀ 53 tuổi (54)
5. Nguyễn Văn Thành ♂ 50 tuổi (51)
6. Nguyễn Thị Hiệp ♀ 47 tuổi (48)
7. Nguyễn Thị Tình ♀ 45 tuổi (46)
8. Nguyễn văn Nghĩa ♂ 42 tuổi (44)

vợ 1
Đặng thị Ly ♀
30 tuổi (31) Kỷ Tỵ

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Đặng Gia Hân (Mi Ca)2 tuổi (3)