Gia phả tộc NguyễnNguyễn Đào Bảo Trâm ♀
ngày sanh dd-mm-2002
17 tuổi (18) Nhâm Ngọ
nơi sanh Tân Bình, Hồ Chí Minh
cha Nguyễn Văn Thành ♂
49 tuổi (51)
mẹ Đào Thị Kim Oanh ♀
43 tuổi (45)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Đào Trâm Anh ♀ 11 tuổi (13)