Gia phả tộc NguyễnĐỗ thị Diệp ♀ ch
tên gọi (Điềm)
ngày sanh 1931 - 1992
thọ 62 tuổi
ngày giỗ 16-11 AL
nơi chôn cất Gò Lau, Đức Tân, Mộ Đức
cha Đỗ Hiệp ♂ ch
mẹ Nguyễn thị Ư ♀ ch
(Minh)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Đỗ Minh ♂ ch
2. Đỗ thị Kính ♀
3. Đỗ Đình ♂ ch
5. Đỗ Lạc (Lang) 89 tuổi (86)
6. Đỗ thị Lẽo ♀
7. Đỗ Ngọc Da ♂ ch

chồng 1
Lê Điềm (Sửu) ch
thọ 88 tuổi

quan hệ cưới
 
con
1. Lê thị Điềm ♂ ch
2. Lê Tịnh ♂ ch
3. Lê văn Vàng (Hùng) chthọ 20 tuổi
5. Lê Anh Hải (6 Mốc) chthọ 56 tuổi
6. Lê thị Xì ♀58 tuổi (59)
7. Lê thị Oanh ♀55 tuổi (57)
8. Lê Xanh (Đức Thắng)52 tuổi (55)
9. Lê thị Chanh ♀ chthọ 5 tuổi
10. Lê Út (Đức Tân)51 tuổi (49)
11. Lê Tấn Bống ♂46 tuổi (47)