Gia phả tộc NguyễnĐỗ Lạc ♂
tên gọi (Lang)
ngày sanh dd-mm-1929
90 tuổi (86) Giáp Tuất
nơi sanh Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Đỗ Hiệp ♂ ch
mẹ Nguyễn thị Ư ♀ ch
(Minh)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Đỗ Minh ♂ ch
2. Đỗ thị Kính ♀
3. Đỗ Đình ♂ ch
4. Đỗ thị Diệp (Điềm) ch thọ 62 tuổi
6. Đỗ thị Lẽo ♀
7. Đỗ Ngọc Da ♂ ch

vợ 1
Trần thị Bốn ♀ ch
thọ 72 tuổi

quan hệ cưới
 
con
1. Đỗ thị Ngọc Lan ♀62 tuổi (64)
2. Đỗ thị Xuân Hương ♀ ch
3. Đỗ Việt Huân ♂59 tuổi (60)
4. Đỗ Thiện Chánh ♂57 tuổi (58)
5. Đỗ Thiện Hiền ♂55 tuổi (56)
6. Đỗ Thiện Khanh ♂53 tuổi (54)
7. Đỗ Thiện Khánh ♂ ch
8. Đỗ thị Ngọc Nhi ♀49 tuổi (51)
9. Đỗ thị Ngọc Linh ♀48 tuổi (49)
10. Đỗ thị Ngọc Hoa (Diệu)46 tuổi (47)
11. Đỗ Thiện Thạnh ♂44 tuổi (46)