Gia phả tộc NguyễnĐỗ thị Lẽo ♀
ngày sanh không rõ
cha Đỗ Hiệp ♂ ch
mẹ Nguyễn thị Ư ♀ ch
(Minh)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Đỗ Minh ♂ ch
2. Đỗ thị Kính ♀
3. Đỗ Đình ♂ ch
4. Đỗ thị Diệp (Điềm) ch thọ 62 tuổi
5. Đỗ Lạc (Lang) 89 tuổi (86)
7. Đỗ Ngọc Da ♂ ch