Gia phả tộc NguyễnĐỗ Hùng Cường ♂ ch
ngày sanh 1953 - 1980
thọ 28 tuổi
ngày giỗ 04-08 AL
cha Đỗ Đình ♂ ch
mẹ Lê thị Nga ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Đỗ Tấn ♂
3. Đỗ thị Kim Tuyết ♀
4. Đỗ thị Kim Sang ♀

vợ 1
Trần thị Xuân Mai ♀ ch
thọ 29 tuổi

quan hệ cưới
 
con
1. Đỗ thị Thắng ♀47 tuổi (49)
2. Đỗ Anh Lợi ♂45 tuổi (46)
3. Đỗ thị Mỹ Hạnh ♀42 tuổi (43)