Gia phả tộc NguyễnĐỗ thị Kim Sang ♀
ngày sanh không rõ
cha Đỗ Đình ♂ ch
mẹ Lê thị Nga ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Đỗ Hùng Cường ♂ ch thọ 28 tuổi
2. Đỗ Tấn ♂
3. Đỗ thị Kim Tuyết ♀