Gia phả tộc NguyễnVõ Minh Thư ♀
ngày sanh dd-mm-2011
8 tuổi (9) Tân Mẹo
nơi sanh huyên Tuy An, tỉnh Phú Yên
cha Võ Thanh Tặng ♂
38 tuổi (39)
mẹ Lê thị Thuỳ Trang ♀
32 tuổi (33)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Võ Thảo Vy ♀ 2 tuổi (4)