Gia phả tộc NguyễnHồ thị Thị ♀
ngày sanh dd-mm-1960
59 tuổi (59) Tân Sửu
cha Hồ Thơ ♂ ch
(Cư) thọ 84 tuổi
mẹ Phạm thị Muốn ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Hồ Cư (Trú) ch
3. Hồ thị Ngụ ♀
6. Hồ Bộ ♂

chồng 1
Phan văn Thành ♂
67 tuổi (68) Nhâm Thìn

quan hệ cưới
 
con
1. Phan thị Thanh Phương ♀40 tuổi (41)
2. Phan thị Xuân Phương ♀
3. Phan thị Trúc Phương ♀
4. Phan thị Bích Phương ♀
5. Phan Nhật Trường ♂