Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thị Kim Tuyến ♀
ngày sanh dd-mm-1978
40 tuổi (42) Mậu Ngọ
nơi sanh Chơn Thành, Bình Phước
cha Nguyễn Văn Nhãn ♂
60 tuổi (62)
mẹ Nguyễn Thị Quyên ♀
59 tuổi (61)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Thị Kim Ngọc ♀ 38 tuổi (40)
3. Nguyễn Thị Kim Ngân ♀ 35 tuổi (36)
4. Nguyễn Thị Kim Huỳnh ♀ 33 tuổi (35)
5. Nguyễn Thị Kim Khanh ♀ 29 tuổi (31)

chồng 1
Trương Văn Long ♂
40 tuổi (44) Bính Thìn

quan hệ cưới
    không / chưa có con