Gia phả tộc NguyễnHồ thị Thúy Điệp ♀
ngày sanh dd-mm-1986
32 tuổi (34) Bính Dần
cha Thạch Tùng ♂
mẹ Hồ thị Lập ♀ ch
thọ 48 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên

chồng 1
Nguyễn Minh Thắng ♂
27 tuổi (29) Tân Mùi

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Khánh Huyền ♀6 tuổi (8)
2. Nguyễn Mỹ Duyên ♀4 tuổi (6)