Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thị Kim Ngọc ♀
ngày sanh dd-mm-1980
38 tuổi (40) Canh Thân
nơi sanh Chơn Thành, Bình Phước
cha Nguyễn Văn Nhãn ♂
60 tuổi (62)
mẹ Nguyễn Thị Quyên ♀
59 tuổi (61)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Thị Kim Tuyến ♀ 40 tuổi (42)
3. Nguyễn Thị Kim Ngân ♀ 35 tuổi (36)
4. Nguyễn Thị Kim Huỳnh ♀ 33 tuổi (35)
5. Nguyễn Thị Kim Khanh ♀ 29 tuổi (31)

chồng 1
Tăng Cuối Xái (Quí Tài)
49 tuổi (50) Canh Tuất

quan hệ cưới
 
con
1. Tăng Nhã Thy ♀13 tuổi (15)
2. Tăng Minh Trí ♂11 tuổi (13)