Gia phả tộc NguyễnTăng Nhã Thy ♀
ngày sanh dd-mm-2005
13 tuổi (15) Ất Dậu
nơi sanh Thủ Dầu Một, Bình Dương
cha Tăng Cuối Xái ♂
(Quí Tài) 49 tuổi (50)
mẹ Nguyễn Thị Kim Ngọc ♀
38 tuổi (40)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Tăng Minh Trí ♂ 11 tuổi (13)