Gia phả tộc NguyễnTăng Minh Trí ♂
ngày sanh dd-mm-2007
11 tuổi (13) Đinh Hợi
nơi sanh Thủ Dầu Một, Bình Dương
cha Tăng Cuối Xái ♂
(Quí Tài) 49 tuổi (50)
mẹ Nguyễn Thị Kim Ngọc ♀
38 tuổi (40)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Tăng Nhã Thy ♀ 13 tuổi (15)