Gia phả tộc NguyễnHà Văn Hoàng ♂ (rể)
tên gọi (Chín)
ngày sanh dd-mm-1962
56 tuổi (58) Nhâm Dần
nơi sanh Tân Bình, Hồ Chí Minh
cha Hà Văn Ngọc
mẹ Nguyễn Thị Hoa

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
Nguyễn Thị Tuyết ♀ 52 tuổi (54) Bính Ngọ
quan hệ: cưới

con
1. Hà Mạnh Duy (Bin)24 tuổi (26)
2. Hà Nguyễn Khánh Linh ♀20 tuổi (22)